Standardní služby

 

ošetření akutních i neakutních stavů

preventivní prohlídky, prohlídky do zaměstnání, jiná vyšetření ...

individuální návštěva dle potřeby pacienta

specializovaná péče a přístrojové vybavení při řešení život ohrožujících stavů